Publikationer

Interreg 5a projektet “NEPTUN” har gennem 3 år samlet små- og mellemstore virksomheder på tværs af den dansk- tyske grænse med formålet om at udløse innovations- og vækstpotentialet inden for vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren.

Vi har på denne side samlet informationer og publikationer som er skabt gennem projektet som du kan få inspiration og viden fra.

 

Afslutningskatalog

Da projektet havde afslutningskonference blev der skabt et katalog, hvor et større udpluk af de innovationssamarbejder og resultater, der er skabt i NEPTUN er vist. Kataloget viser også, hvordan projektet har styrket samarbejdet mellem danske og tyske aktører samt, hvordan bygningsejere kan lave LAR løsninger til gavn for dem selv, kommuner og forsyningsselskaber.

Du kan downloade afslutningskataloget på dansk og på tysk.

 

Best practice katalog – “Regn den ud”

Klimatilpasning handler om de ændringer vi kan gøre for at blive mindst muligt påvirket af klimaforandringer. Derfor har vi samlet nogle cases og best-practice til at komme igang med udførsel af LAR-løsninger på egne arealer.

Her kan du gratis downloade kataloget

 

Resultater fra innovationssamarbejder

Hvert innovationssamarbejde har fået udarbejdet et faktaark, så det er nemmere at læse, hvad de hver især handlede om og hvem du kan kontakte ved yderligere spørgsmål.

NEPTUN's logo - white

Læs faktaarket omkring metoder til at opspore fejltilslutninger i kloaksystemet. Partnerskabet var mellem virksomhederne WASYS og Aquasense sammen med Syddansk Universitet og BlueKolding.

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring overløbshåndtering og hvordan det kan kommunikeres ud til borgere. Samarbejdet var mellem Middelfart Spildevand, Kalb, WASYS, SDU og Kiel Universitet.

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring et Early Warning System, der kan varsle større skybrud. Samarbejdet var mellem Kiel Universitet, TBZ Flensburg, Hydro&meteo, Kjartan Ravn Consult, LNH Water og Aalborg Universitet.

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring en analyse af faldende grundvandsstand i Nordtyskland. Samarbejdet var mellem Kiel Universitet, Stadtwerke Norderstedt, Mattle og HGSim.

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring bedre genanvendelse af carbon og fosfat. Samarbejdet var mellem Aalborg Universitet, SDU, Leibniz Universitet og AquaGreen.

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring mikroplast i byers vandsystem. Samarbejdet var mellem Aalborg Universitet, Kiel Universitet, TBZ FLensburg, Sønderborg Forsyning, DIN Forsyning og VARYC. 

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring, hvordan kloaksystemet kan optimeres. Samarbejdet var mellem Hydro&meteo, Kiel Universitet, TBZ Flensburg, LNH Water, Vescon og Benjamin Refsgaard. 

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring optimal kontrol af diger. Samarbejdet var mellem Hydro&meteo, DHSV Eiderstedt, Kiel Universitet, Aalborg Universitet, LNH Water, Vescon og Grønbech.

Hent faktaarket her

Læs faktaarket omkring en analyse om pumpestationers effektivitet. Samarbejdet bag analysen var DHSV Eiderstedt, Kiel Universitet, Vescon og Grønbech.

Hent faktaarket her

Læs rapporten omkring en Cybersikkerhed i vandsektoren
i Nordtyskland og Syddanmark. Bag rapporten står DBI, PDVSysteme og SDU.

Hent rapporten her

Øvrige resultater 

Living Labs

Test og demo aktiviteterne bragte forskellige løsninger og analyser til dem der havde udfordringerne og de byggede bro mellem udbud og efterspørgsel. Gennem tre Living Labs blev løsninger på konkrete udfordringer udviklet og implementeret. Du kan se resultaterne her:

Forurenet overfladevand – Planteøer

Spongecity i Nordtyskland

Cybersecurity – Vidensdeling om emnet

 

Lighthouse of Competences 

Derudover blev der skabt et Lighthouse of Competence (LoC) som du kan læse mere om herunder:

Lighthouse of Competence

Analyse bag det fysiske LoC (dansk/tysk resume – teksten er på engelsk)

Analyse bag det digitale LoC (dansk/tysk resume – teksten er på engelsk)

 Vejenes Vand i Vamdrup – katalog af BlueKolding

Spildevandsselskabet BlueKolding har sammen med konsulentfirmaet WSP Danmark udarbejdet et katalog over mulige regnvandsløsninger.

Du kan finde det her

Videnskabelige publikationer

Gennem projektet har SDU, CAU og AAU skulle skrive videnskabelige artikler ifm. innovationspartnerskaberne. Du kan finde og læse artiklerne her: 

da_DKDansk