Aktiviteter og tilbud

I NEPTUN-projektet har vi forskellige aktiviteter og tilbud til virksomheder, kommuner og forsyninger. Du kan bl.a. blive en del af vores:

Innovationssamarbejder
Ved deltagelse i innovationssamarbejder sammensættes en værdikæde af vandvirksomheder og forskere fra universiteter på hver side af grænsen, som sammen har som mål at udvikle konkrete prototyper på en vandteknologi eller klimatilpasningsløsning, som afspejler flere problemejeres behov og udfordringer, som ønskes løst på begge sider af grænsen. Problemejere kan være kommuner, vand-og spildevandsforsyninger, vandmyndigheder, samt store virksomheder.

Vidensopbygning
Formålet med vidensopbygning og OPI (offentlig-private-innovations) samarbejde er at understøtte efterspørgsel, synlighed og viden om nye løsninger, som kan sikre regional modstandskraft mod fælles klimarelaterede og vandteknologiske udfordringer.

Test og demo
Test og demo aktiviteter skal bygge bro mellem udbud og efterspørgsel ved tilbyde synlighed, test og demonstrationsmuligheder til virksomheder og problemejere, samt mulighed for at mødes. 

 

da_DKDansk