Aktiviteter og tilbud

I NEPTUN-projektet arbejder virksomheder, universiteter, forsyninger og kommuner sammen på forskellige måder. f.eks gennem vores:

Nedenfor kan du se, hvordan NEPTUN-projektet arbejder med klimatilpasning og vand igennem vores forskellige aktiviteter:

Innovationssamarbejder: I et innovationssamarbejde arbejder vandvirksomheder og forskere fra universiteter på begge sider af grænsen sammen om at udvikle værdiskabende løsninger. Deres fælles mål er at skabe konkrete prototyper inden for vandteknologi eller klimatilpasning. Prototyperne kan løse de behov og udfordringer en problemejere har på begge sider af grænsen. En problemejere kan være kommuner, vand-og spildevandsforsyninger, vandmyndigheder, samt store virksomheder.

Vidensopbygning: NEPTUN sigter mod at øge efterspørgslen for nye løsninger samt øge deres synlighed. Derfor præsentere NEPTUN eksisterende løsninger til problemejere. Løsningerne kan derefter være med til at sikre regional modstandskraft mod fælles klimarelaterede og vandteknologiske udfordringer. 

Test og demo: Test og demo aktiviteter har til formål at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel ved tilbyde synlighed, test og demonstrationsmuligheder til virksomheder og problemejere, samt mulighed for at mødes.

da_DKDansk