Om NEPTUN

Sammen står vi stærkere
NEPTUN samler små- og mellemstore virksomheder på tværs af den dansk- tyske grænse med formålet at udløse innovations- og vækstpotentialet inden for vand-, spildevands- og klima- tilpasningssektoren og samtidig bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. Det er udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer. Det er en problematik, der overskrider grænserne i den dansk-nordtyske region. Landskabet og klimaet er på mange måder ens og på begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, men væksten og eksporten af vandteknologi er stagnerende. 

Det giver potentiale for innovation og styrkelse af erhvervslivet på tværs af landegrænsen og for at øge regionens robusthed mod klimarelaterede risici og udvikling af energi- og ressource effektive løsninger til vand og spildevand.

Samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse
Tværfagligt samarbejde inden for vandhåndtering og klimatilpasning på tværs af grænsen er nødvendigt for at for at fremme udvikling og eksport. Tyskland har f.eks. stor erfaring med genanvendelse af regnvand og kystsikring, mens Danmark har stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger.

Danmark og Tyskland forenes derfor i NEPTUN-projektet for at styrke eksport inden for vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen står klar til at samarbejde og hjælpe de små- og mellemstore virksomheder.

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der har til formål at understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion, hvilket vil sige Region Syddanmark, Region Sjælland og den Nordlige del af Slesvig-Holstein.

Vær med til at udvikle fremtidens vand-og klimatilpasningsløsninger

da_DKDansk