Test og demo

Test og demo 

Test og demo aktiviteterne bragte løsninger til dem der har udfordringerne og bygger bro mellem udbud og efterspørgsel. Gennem NEPTUN er virksomheder og problemejere blevet tilbudt test- og demonstrationsmuligheder samt ideudveksling omkring eksisterende udfordringer. NEPTUN har tilbudt test og demo i følgende formater:

Living Labs

I tre Living Labs er løsninger på konkrete udfordringer blevet udviklet og implementeret. Som en del af Living Labs synliggøres de udviklede løsninger med sigte på up-skalering. Virksomheder og udfordringsejere er matchet op for at optimere udvikling og implementering af nye løsninger og prototyper. I samspil med virksomheder og universiteter er der gennemført forsøg, test af udstyr, undersøgelser og analyser af løsninger/teknologier. 

I projektet er 3 specifikke udfordringer identificeret.

Løsning: Rensning af overfladevand i klaringsdamme og regnvandsopsamlingsbassiner ved brug af nye teknologier.

I Middelfart Kommune har de sammen med virksomheden Green Solution ApS etableret flydende planteøer i opsamlingsbassiner som en del af “Klimabyen” for at holde dem fri for algevækst. Planteøerne skal være med til at optage nærringsstoffer fra regnvandsbassinet.

Flyende planteøer i opsamlingsbassiner i Middelfart. Skabt af Green Solution ApS

Billede: Flydende planteøer i opsamlingsbassiner i Middelfart. Skabt af Green Solution ApS

Planteøerne er etableret centralt i bassinet og måler 1 x 2 m. Udover at give skygge, som reducerer sollyset, optager planternes rodnet nærringsstoffer. Dermed reduceres organisk materiale i bassinet.

Det er formålet at planternes rødder skal arbejde som et naturligt filter, der suger
næringsstofferne i vandet op, som en form for vandrensning, der er medvirkende til at
forbruge næringsstoffer, som foringer algernes vækstbetingelser.

Der er lagt vægt på flerårige stauder og planter, samt en overvægt af græsser,
der, udover at være robuste, fremstår skulpturelle om vinteren.

Læs mere om Living Lab projektet her

Løsning: Opbevaring af overfaldevand i en vejs undergrund. Det såkaldte “sponge city” koncept skal testes ved brug af innovative analyser og metoder.

I Kiel har man undersøgt naturbaserede løsninger til at opbevare vandet midlertidigt for at øge biodiversiteten samt forsinke vandet inden det når i kloakken.

Læs mere om Living Lab projektet her

Løsning: Gennemgang af cybersikkerheden af kritisk infrastruktur i vandsektoren ved et opstartsevent d. 04. oktober 2022.

Læs mere om eventets resultater her

Idéoplæg og skitseprojekter

Et delmål i NEPTUN var at udvikle to innovative skitseprojekter, der kunne skitsere konkrete klimatilpasningsudfordringer og løsninger omkring vand- og spildevandsbehandling.

Projekterne skulle inkludere nye vandteknologiske løsninger, der kan repliceres og skabe værdi for andre forsyningsselskaber på tværs af den dansk-tyske grænse.

Fokusset for skitseprojekter var at reducere belastningen af kloaksystemerne, renseanlæggene, recipient og/eller kyststrækninger for at minimere risiko for oversvømmelse af by- og landområder.

Forventningen var at gennemførelse af NEPTUN aktiviteter var med til at øge efterspørgsel og gennemførelse af vand- og klimatilpasningsløsninger. 

Et af skitseprojekterne handlede om modellering af vandkredsløbet, hvor hele kredsløbet var inkluderet for at skabe bedre grundlag for projektering i fremtiden.

Lighthouse of competence

Formålet med ”Lighthouse of Competence” (LoC) er at tilbyde virksomheder med vand- og/eller klimatilpasningsløsninger en mulighed for at fremvise og demonstrere nye og innovative løsninger og teknologier. LoC er åbent for interesserede virksomheder og eksisterer stadigvæk.

F.eks. kan en virksomhed som har udviklet en prototype sammen med et universitet, udstille som en del af ’Lighthouse of Competence’ enten fysisk eller på en digital platform.

Lighthouse of competence tilbydes både digitalt og fysisk:

  • Green Tech Center, Vejle vil indgå som forsøgs- og formidlingscenter og danne ramme om udstilling af prototyper. Læs mere her
  • Middelfart Kommune vil med deres “Klimaby” i full-scale kunne fremvise nytænkende klimatilpasningsløsninger
  • En digital platform, hvor virksomheder kan præsentere deres løsninger og udveksle ideer.
Læs resultaterne fra stakeholderanalysen for den digitale og fysiske LoC for baggrundsviden. 
NEPTUN's logo - white

Har du hørt om vores innovations-samarbejder, hvor du kan være med til at udvikle fremtidens smarte vand-og klimatilpasningsløsninger?

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om skitseprojektet, der har udviklet en model for hele vandkredsløbet? 

da_DKDansk