Test og demo

Test og demo 

Test og demo aktiviteter bringer løsninger til dem som har brug for dem og bygger bro mellem udbud og efterspørgsel. Gennem NEPTUN tilbydes virksomheder og problemejere test- og demonstrationsmuligheder samt ideudveksling omkring eksisterende udfordringer. NEPTUN tilbyder test og demo i følgende formater:

Living Labs

I Living Labs bliver løsninger til fælles problemer udviklet og implementeret. Som en del af Living Labs bliver markedet afsøgt for at sikre at løsningerne bliver synliggjort. Derefter søges der efter egnede projektpartnere, som vil deltage i udviklingen af nye løsninger. I samspil med virksomheder og universiteter bliver der gennemført forsøg, testet udstyr, foretaget undersøgelser og analyser af løsningen og teknologien. 

På nuværende tidspunkt er 3 specifikke udfordringer identificeret. Disse kan suppleres med nye udfordringer fra problemejere.

Løsning: Rensning af overfladevand i klaringsdamme og regnvandsopsamlingsbassiner ved brug af nye teknologier.

I Middelfart Kommune har de sammen med virksomheden Green Solution ApS etableret flydende planteøer i opsamlingsbassiner som en del af “Klimabyen” for at holde dem fri for algevækst. Planteøerne skal være med til at optage nærringsstoffer fra regnvandsbassinet.

Flyende planteøer i opsamlingsbassiner i Middelfart. Skabt af Green Solution ApS

Billede: Flydende planteøer i opsamlingsbassiner i Middelfart. Skabt af Green Solution ApS

Planteøerne er etableret centralt i bassinet og måler 1 x 2 m. Udover at give skygge, som reducerer sollyset, optager planternes rodnet nærringsstoffer. Dermed reduceres organisk materiale i bassinet.

Det er formålet at planternes rødder skal arbejde som et naturligt filter, der suger
næringsstofferne i vandet op, som en form for vandrensning, der er medvirkende til at
forbruge næringsstoffer, som foringer algernes vækstbetingelser.

Der er lagt vægt på flerårige stauder og planter, samt en overvægt af græsser,
der, udover at være robuste, fremstår skulpturelle om vinteren.

Læs mere om Living Lab projektet her

Løsning: Opbevaring af overfaldevand i en vejs undergrund. Det såkaldte “sponge city” koncept skal testes ved brug af innovative analyser og metoder.

I Kiel har man undersøgt naturbaserede løsninger til at opbevare vandet midlertidigt for at øge biodiversiteten samt forsinke vandet inden det når i kloakken.

Læs mere om Living Lab projektet her

Løsning: Gennemgang af cybersikkerheden af kritisk infrastruktur i vandsektoren ved et opstartsevent d. 04. oktober 2022.

Læs mere om eventets resultater her

Idéoplæg og skitseprojekter

Et delmål i NEPTUN er at udvikle to innovative skitseprojekter eller ideer, der relaterer sig til vand- og spildevandsforsyningerne. De skal kunne inkludere nye vandteknologiske løsninger, der kan repliceres og skabe værdi for flere organisationer på tværs af den dansk-tyske grænse.

Nogle af fokusområderne ved idéoplæggene og skitseprojekterne er at reducere belastningen af kloaksystemerne, renseanlæggene, recipient og/eller kyststrækninger for at minimere risikoen of oversvømmelse af byområder og landdistrikter.

Med NEPTUNs hjælp gennem den første idéfase forventes der en større efterspørgsel og gennemførelse af vand- og klimatilpasningsløsninger. 

Et af skitseprojekterne handler om modellering ift. vandkredsløbet, hvor hele kredsløbet er inkluderet for at skabe bedre grundlag for projektering i fremtiden.

Lighthouse of competence

Formålet med et ”Lighthouse of competence” er at give vandvirksomheder og andre aktører en sted, hvor de kan diskutere og vise deres løsninger frem. Det er åbent for alle interesserede virksomheder, der vil udstille og præsentere deres løsning og teknologi inden for klimatilpasning samt vand- og spildevand.

F.eks. kan en virksomhed som har udviklet en prototype sammen med et universitet, udstille den i et Lighthouse of competence. Platformen kan også give problemejere mulighed for at demonstrere eller fortælle om en udfordring de ønsker hjælp til.

Lighthouse of competence tilbydes både digitalt og fysisk:

  • Green Tech Center, Vejle vil indgå som forsøgs- og formidlingscenter og danne ramme om udstilling af prototyper. Læs mere her
  • Middelfart Kommune vil med deres “Klimaby” i full-scale kunne fremvise nytænkende klimatilpasningsløsninger
  • En digital platform, hvor virksomheder kan præsentere deres løsninger og udveksle ideer. Dette er under opbygning.
NEPTUN's logo - white

Har du hørt om vores innovations-samarbejder, hvor du kan være med til at udvikle fremtidens smarte vand-og klimatilpasningsløsninger?

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om skitseprojektet, der har udviklet en model for hele vandkredsløbet? 

da_DKDansk