NEPTUN Innovationssamarbejder

Vær med til at udvikle fremtidens innovative vand-og klimatilpasningsløsninger.

I NEPTUNs innovationssamarbejder udvikler virksomheder sammen med forskere og andre aktører fremtidens vand- og klimatilpasningsløsninger på tværs af den dansk-tyske grænse.

Udover udvikling af teknologi får virksomheder i NEPTUNs innovationssamarbejder også et udvidet netværk inden for grænseregionen, kontakt til nye samarbejdspartnere samt mulighed for at markedsføre de nye, innovative løsninger for potentielle kunder i Danmark og Tyskland.

Forberedelse

Tilmeld dig den målrettede matchmaking-event 
d. 21. september 2021. 

Deadline for tilmelding:
10. september 2021.

Bemærk mødet afholdes fysisk – Mere info følger

Hvad er et NEPTUN innovationssamarbejde?

I et innovationssamarbejde etableres der bro mellem vandvirksomheder og videnpartnere. Virksomheder får tilbud om forskningsbaseret viden fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Christian Albrechts Universitet i Kiel til at udvikle nye vand- og klimatilpasningsløsninger.

Der udvikles konkrete prototyper på ny vandteknologi eller klimatilpasningsløsninger, som
afspejler flere problemejeres behov og udfordringer. Problemejere kan være kommuner, vand-og spildevandsforsyninger, myndigheder samt store virksomheder.

Udgangspunktet for innovationssamarbejde kan være efterspørgselsdrevet eller teknologidrevet.

Efterspørgselsdrevet innovationssamarbejde kan eksempelvis omhandle:

 • Faldende grundvandsstand ved vandværker
 • System til tidlig varsling af oversvømmelser

Teknologidrevet innovationssamarbejde kan eksempelvis omhandle:

 • Optimering af udvinding af kulstof og fosfor fra spildevandsslam
 • Sensorer og droner til overvågning af vandkvalitet og måling af vandstand

Niveauet for teknologiens modenhed, det såkaldte TRL-niveau (Technology Readiness Level) forventes at flytte fra niveau 6-8 (systemudvikling) til 9 (prototype) under projektet. Målet med et innovationsprojekt er at udvikle en prototype, der har været igennem de første tests og herefter er klar pilotskala-demonstration.

 

Se eksempler på igangværende projekter her.

Ansøgning trin 1

Ansøgning til kvalifikation og fortsættelse til trin 2.

Deadline: 5. oktober 2021

Ansøgning trin 2 

Endelig ansøgning

Deadline: 15. november 2021

Hvem kan søge?

Konsortier af virksomheder med løsninger inden for vand og klimatilpasning, vandselskaber, vandforsyninger, vandmyndigheder og andre vandaktører kan søge om at indgå i et innovationssamarbejde.

Der skal være både en dansk og en tysk repræsentation i konsortiet for at skabe grænseoverskridende
værdi og vækst på begge sider af grænsen. 

Et konsortium skal bestå af:

 • Min. en tysk virksomhed og en dansk virksomhed i samarbejde med min. et af de tre partner-universiteter.

          Eller

 • Min. en tysk virksomhed eller en dansk virksomhed i samarbejde med både et dansk universitet og et tysk universitet. 

Projektets leadpartner skal være placeret i region Syddanmark, region Sjælland eller den nordlige del af Slesvig-Holsten. Videnpartnere eller andre projektpartnere fra Danmark eller Tyskland kan blive inviteret til at deltage i projektet, hvis den ønskede viden ikke er i programområdet.

Hvordan søger man?

Deltag i det målrettede matchmaking-event d. 21. sep. 2021 kl. 09.30 – 13.15 Tilmelding, senest d. 10. sep. 2021

Arrangementet holdes på SDU, Alsion 2, 6400 Sønderborg, lokale M301.

Matchmaking-eventet er for projektkonsortier, som allerede har en projektide og gerne et projektkonsortium på plads. Det betyder, at du sammen med tilmelding skal udfylde informationer om projektide, sammensætning af projektkonsortium, geografisk lokation af partnere, og informationer om hvilke projektkompetencer der mangler.

Ansøgningsprocessen foregår i to trin som en service og hjælp til konsortierne, men du kan også at gå direkte til step 2 og indsende en fuld ansøgning.

Trin 1: Udfyld første del af ansøgningsskemaet og send ansøgning inden d. 5. oktober 2021.

Du får senest svar på denne del d.15 oktober 2021.

Trin 2: Er første del af ansøgningen godkendt, sender du den endelige ansøgning senest d. 15. nov. 2021

Du får senest svar på, om din ansøgning er godkendt midt i december.

I ansøgningen beskrives følgende:

 • Projektets formål
 • Innovationsværdi (originalitet, skalerbarhed, ny teknologi)
 • Tidsrammen for formidling og videndeling
 • Værdiskabelsen af projektet med mulig miljøpåvirkning af løsningen og det mulige vækst-, beskæftigelses- og eksportpotentiale

Det er fordelagtigt, men ikke et krav, hvis ansøgningen adresserer nogle af de fælles udfordringer fra begge sider af den dansk-tyske grænse, som er:

 • Mangel på robuste sensorer og droner til overvågning af vandkvalitet og vandniveau
 • Mangel på løsninger til forståelse og håndtering af stigende/faldende grundvand
 • Mangel på bedre advarselssystemer og modeller til klimaforandringer og skybrud
 • Mangel på effektive teknologier og valide data til styring og varsel om vandstrømme i byer og kloaksystemer
 

Din ansøgning vurderes ud fra følgende kriterier:

Sprog

Ansøgning kan skrives på følgende sprog

 • Engelsk
 • Tysk + dansk
 • Tysk + engelsk
 • Dansk + engelsk

Trin 1 

Den indledende ansøgning vurderes af CLEAN ud fra følgende kriterier:

 • Projektide
 • Tysk-dansk repræsentation i projektkonsortiet
 • Tysk-dansk relevans af problemstilling og udfordringens dansk/tyske omfang
 • Partneres geografiske placering i NEPTUNs programregion
 
 

Trin 2 

Den endelige ansøgning vurderes af et evalueringsudvalg ud fra følgende kriterier:

 • Projektbeskrivelse og formål
 • Projektorganisering, roller og delmål
 • Videnspredning  (faglige møder og konferencer, artikler, factsheets mv. )
 • Innovationsværdi (originalitet, skalerbarhed, nyhedsværdi)
 • Miljøeffekter 
 • Vækst, beskæftigelses- og eksportpotentiale

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lotte Lindgaard Andersen på lla@cleancluster.dk , tlf. 2422 9228. 

Trine S. Jensen på tsj@cleancluster.dk , tlf. 3148 3418.

da_DKDansk