Innovationssamarbejder sætter fokus på påtrængende kloakudfordringer

Innovationssamarbejder sætter fokus på påtrængende kloakudfordringer 

Snakken gik rundt om bordene, og viden blev delt da NEPTUN afholdte en ’meet-the-buyer’ workshop på Dansk Vand konference for 2 af innovationsprojekterne, d. 25. november 2021. Begge projekter fik feedback af deltagerne så de nu kan udvikle sig endnu mere. 

NEPTUN projektets flagskib er dens innovationsprojekter, hvor samarbejdet mellem danske og tyske virksomheder, videnpartnere og problemejere mødes og sammen finder løsninger på fremtidens udfordringer. D. 25. november var 2 af projekterne, ”Fejltilslutninger” og ”Overløb i kloaksystemet”, midtvejs i projektet og begge deltog på DANVAs vandkonference. På 2 workshop, faciliteret af CLEAN, gav 35 deltagere feedback og forslag til mulige forbedringer til projekterne.

Forsyninger melder om 10-20% fejltilslutninger i nyanlæg

Den første workshop handlede om fejltilslutninger, hvor Blue Kolding samarbejder med bl.a. Wasys, Aquasense og SDU. Her kom det frem, at fejltilslutninger er en udfordring, hvor der er behov for simple og billige løsninger. F.eks. kunne forsyningsselskabers regnvandledninger henholdsvis spildevandsledninger være markeret pr. standard med to forskellige farver, så kloakmestre ikke laver fejl. Samtidig er det vigtigt at se på, hvad der er fejltilslutning og hvad der er indsivning:

Det er vigtigt at skelne mellem uvedkommende vand fra indsivning og egentlige fejltilslutninger. Forsyninger melder om 5-20 % fejltilslutninger i nyanlæg og omlægning til separat kloakering.” siger Bjarne Rasmussen fra Middelfart Kommune.

Til den melding havde samarbejdspartnerne Wasys og AquaSense begge løsningsforslag, der kunne lokalisere fejltilslutningerne, som ville kunne stå i forhold til omkostningerne. Wasys har udviklet en prototype, der kan spore hhv. regnvand og spildevand i en skelbrønd vha. batteridrevet IoT-enheder og registrering af vand via simple elektroder. Det betyder, at de helt inde ved borgerens tilslutning kan opspore fejltilslutninger, ved at sammenligne vand i brønden kombineret med regnhændelser og døgnrytme. Dataene opsamles og analyseres for derefter at blive sendt til forsyningsselskabet.

Aquasense præsenterede deres hastighedsmåler, hvor forsyningsselskaber kan måle hastighedsændringer i vandet. Dermed kan de se når der sker ændringer i vandflowet, som evt. stammer fra toiletskyld eller brusebade i regnvandsledninger. Kombineret med en regnmåler, kan man også finde spor af regnvand i spildevandsrør. For som Søren Møller fra Aquasense sagde: ”Spildevand i regnvandssystemet er den største udfordring”.

Overløb er uundgåeligt, men skal kommunikeres til borgern

En anden stor udfordring er overløb fra fælleskloak til vandløb og fjorde. Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor kloakkerne får så meget vand på én gang at de ikke kan følge med. Der opstår overløb af urenset spildevand til naturområder før spildevandet når renseanlægget. Dette hænger sammen med, at det danske kloaksystem ikke er dimensioneret efter nutidens udfordringer med klimaændringer.

Det betyder, at noget spildevand aldrig når renseanlægget. ”Overløb er uundgåeligt”, sagde Per Vagn Freytag, SDU, som hovedkonklusion på den anden workshop, ”men skal kommunikeres til borgerne”.

Derfor handler det andet projekt i NEPTUNs innovationssamarbejde, kaldet overløb i kloaksystemet, også om at skabe simple kommunikationsmodeller, der arbejder med at kategorisere overløb alt efter risiko for miljøpåvirkning, så det er nemmere for borgere at forstå, hvilke aktioner, der bliver truffet fra forsyningens side.

Skulle overløb helt undgås vil det koste borgere og virksomheder dyrt, da det kræver anlæg af nye og større kloakledninger. Det er derfor vigtigt at fortælle om omkostninger og løsningerne til borgerne fra forsyningsselskabernes side. ”Det er ikke længere en god strategi at anvende tilgangen: ’Den der lever stille, lever godt!’”, sagde Michael Pilc fra Middelfart Spildevand, som er en del af projektet. Én af løsningerne kunne være at frigøre kapacitet i ledningerne ved f.eks. at fjerne noget befæstelse i oplandet samt etablere løsninger med lokal afledning af regnvand (LAR). 

Selvom der var mange udfordringer der blev belyst, fik projekterne nye inputs til deres videreforløb i innovationsprojekterne gennem de to workshops.

På workshoppen deltog samarbejdspartnerne SDU, Aquasense, Wasys, Blue Kolding, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

Projektleder Lotte Lindegaard fortæller om NEPTUN ©CLEAN
Per Vang Freytag, SDU, fortæller om NEPTUNs innovationsprojekt "Overløb"
Per Freytag fortæller om en kommunikationsmodel til brug ved overløb ©CLEAN
da_DKDansk