Tænk LAR-løsninger ind og skab grøn merværdi

Tænk LAR-løsninger ind i det udendørs rum og skab grøn merværdi

I dag findes der flere muligheder for selv at håndtere eget regnvand på egen grund i stedet for at aflede det til det offentlige kloaksystem – Det skaber en win-win situation med rekreative og grønne åndehuller til glæde for brugere og pengepungen.

Med 100 deltagere på Neptun-projektets seminar om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i oktober, vidner det om en stor interesse for, hvordan det i praksis kan lade sig gøre at få løst både en vandudfordring med for meget regnvand på egen grund, og samtidig skabe merværdi for beboere, brugere og lokalområdet.

LAR er en stadig mere udbredt metode til at håndtere regnvand på. I stedet for at lave dyre ufleksible udvidelser af kloaksystemet, er princippet i LAR en naturbaseret løsning til at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet dét, hvor det falder og samtidigt skabe  grønne byrum.

WSP: Tænk i helheder ved klimatilpasninger

Til seminaret holdt ingeniørfirmaet WSP og uddannelsen af kloakmestre på Learnmark Horsens oplæg, hvor de kom med inspiration til konkret udformning af både anvendelige og smukke LAR-løsninger, ved både eksisterende og nyere byggerier. Her nævnte WSP, at ved at tænke løsningerne ind i helheder, og se dem som æstetiske elementer med øget biodiversitet og rekreative åndehuller skabes der plads til leg og læring til glæde for beboerne og området.

Men hvad med mindre projekter som SMV’er kan drage nytte af? Her kom Learnmark med 3 gode råd:

  1. Få fat i en rådgiver – få friske øjne på merværdien
  2. Hav en vision for området – tænk gerne for store tanker
  3. Tænk æstetik ind i løsningen

Samtidig kom de med gode råd til dimensioneringen, og hvad bygningsherren kan drage nytte af ved at tænke drift og vedligeholdelse af løsningerne ind i budgetterne, da mange gode projekter ellers sander til.

Middelfart kommune skabte en win-win situation

I Middelfart kommune har deres største plejehjem, Skovgade, skabt en win-win løsning. De har fået gladere beboere og samtidig fået penge tilbage fra spildevandsselskabet gennem LAR-løsningerne. Men hvordan?

Skovgade har etableret en grøn oase midt i plejehjemmet og kalder den ’Klimahaven’. Haven er skabt af 8 regnbede, der er forbundet, og de skal alle være fyldte, før der sker et overløb. Løsningen har gjort at plejehjemmet aflaster kommunens kloakker og rensningsanlæg, og fik derved tilbagebetalt knap 1,7 mio kr. (excl. moms), som blev brugt på anlægning af klimahaven. Samtidig har beboerne noget grønt at se på når de står op, hvilket personalet også har lagt mærke til: ”Plejehjemmet fremhæver merværdien af den grønne oase”.

Seminaret blev afsluttet med gode råd til fra spildevandsselskabet, Blue Kolding, om hvordan man kan søge om tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidraget, som i Kolding ligger på 25.982 kr. pr. husstand (incl. moms).

Bag planlægning af seminaret stod NEPTUN partnerne Blue Kolding, Fredericia Spildevand, Region Syddanmark, Middelbart Kommune, Learnmark og CLEAN.

NEPTUN's logo - white

Havde du ikke mulighed for at deltage, kan du gense seminaret

NEPTUN's logo - white

Læs mere om LAR-løsninger i denne folder (OBS. kun på dansk)

da_DKDansk