Overløbsshåndtering og kommunikation

Udfordring:

Ekstremt vejr bliver mere hyppigt i fremtiden og resulterer i talrige overløb af urenset spildevand direkte til vandløb og fjorde. Overløb sker typisk i gamle byområder med fælles kloaksystem, hvor spildevand og regnvand løber i samme afløbsledning.

Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor kloakkerne får så meget vand på én gang, at de ikke kan følge med. Der opstår overløb af urenset spildevand til naturområder før spildevandet når renseanlægget. Dette hænger sammen med, at det danske kloaksystem ikke er dimensioneret efter nutidens udfordringer med ekstrem regn.

Overløb opstår, når der ikke er plads i kloaksystemet til at håndtere de store vandmængder som forekommer ved store skybrud. Udfordringen kan ikke løses ved at øge kloakrørenes dimensioner, da det blot vil flytte problemet videre til renseanlægget, der også er dimensioneret efter en bestemt maksimal vandmængde.

Så når overløb forekommer, hvordan kan forsyningsselskaber så bedre håndtere dem, så vandløb og fjorde påvirkes miljømæssigt mindst muligt og er til mindst mulig gene for borgere? Det er den udfordring dette innovationssamarbejde undersøger.

Løsning:

Middelfart Spildevand arbejder sammen med to virksomheder, WASYS og Kalb Aps samt Syddansk Universitet og Kiel Universitet om at undersøge data og skabe en kommunikationsmodel, der arbejder med at kategorisere overløb alt efter risiko for miljøpåvirkning, så det er nemmere for borgere at forstå, hvilke aktioner, der bliver truffet fra forsyningens side.

Skulle overløb helt undgås vil det koste borgere og virksomheder dyrt, da det kræver anlæg af nye og større kloakledninger. Det er derfor vigtigt at fortælle om omkostninger og løsningerne til borgerne fra forsyningsselskabernes side.

Resultater:

Samarbejdet har udviklet en model, der kan bruges til at kommunikere, hvornår overløb sker, og i hvilken grad det er holdbart eller ej. Det gør, at borgere, der oplever overløb let kan se på spildevandsforsyningens hjemmeside, om der sker overløb, hvilken miljømæssig påvirkning det har og hvilke aktioner spildevandsforsyningen har iværksat.

Modellen skaber et større bindeled mellem borger og forsyningsanlæg, da større overløbshændelser bliver sagt højt og ikke gemt væk fra forsyningernes side af. Samtidig kan modellen og dataene fra samarbejdet give politikere et overblik over, hvordan de skal prioritere visse sager inden for vandafstrømningsoplande i deres kommune.

Forløb:

Samarbejdet forløb fra d. 1/4-2021 til d. 1/7-2022

Partnere i samarbejdet:

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om samarbejdet?
Kontakt Per Freytag herunder

Download et faktaark omkring samarbejdet her

Her kan du se en video om innovations samarbejdets resultater

NEPTUN cover billede 1
Afspil video

Læs baggrundrapporten for samarbejder (kun på dansk)

da_DKDansk