NEPTUN er nu skudt i gang!

Danmark og Tyskland slår pjalterne sammen for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere blandt andet bestående af universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen står klar til at samarbejde i det nye projekt NEPTUN.

Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. Det er udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer.

Det er en problematik, der overskrider grænserne i den dansk-nordtyske region. Landskabet og klimaet er på mange måder ens og på begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, men væksten og eksporten af vandteknologi er stagnerende.   

Det giver potentiale for innovation og styrkelse af erhvervslivet på tværs af landegrænsen og at øge regionens robusthed mod klimarelaterede risici og udvikling af energi- og ressource effektive løsninger til vand og spildevand.

Sammen står vi stærkere
Det nye projekt NEPTUNs fornemste mål er at udløse innovations- og vækstpotentialet indenfor vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren og samtidig bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Tværfagligt samarbejde indenfor vandhåndtering og klimatilpasning på tværs af grænsen er nødvendigt for at udnytte potentialet for betydelig udvikling og eksport. Tyskland har f.eks. stor erfaring med genanvendelse af regnvand og kystsikring, mens Danmark har stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger.

Det væsentligste resultat er en kombination af relationsopbygning og innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder indenfor vand- og klimatilpasningsteknologier.

Projektets langsigtede effekt er en betydelig stigning i nye miljøvenlige vandteknologiløsninger, forretningsmodeller og øget synlighed af den dansk-nordtyske regions innovative vandteknologivirksomheder (især SMV’er).

da_DKDansk