Fejltilslutninger i kloaksystemet

Udfordring:

Fejltilslutninger, hvor spildevand går på regnvandskloakken og regnvand på spildevandskloakken, er et udbredt problem. Forsyningsselskaber melder om, at 10-20 % uvedkommende vand i kloaksystemet stammer fra fejltilslutning.  I den forbindelse er der brug for at udvikle løsninger som hurtigt, nemt og billigt kan identificere fejltilslutninger.

I øjeblikket findes fejltilslutninger oftest ved video inspektioner af kloaksystemet, sporingsstoffer eller ved at skylle bordtennisbolde påskrevet et husnummer ud i toiletterne, for så at finde dem i regnvandsbassiner. Fremgangsmåderne er omkostningstunge og kræver flere folk i marken for at genfinde bolde og sporingsstof.

Udover at fejltilslutninger er omkostningstunge for forsyningsselskaberne, er spildevand i regnvandssystemet den største udfordring, da urenset spildevand kan ende direkte i vandløb og fjorde. Det er både miljømæssigt uforsvarligt og meget uhygiejnisk.

Løsning:

I dette innovationssamarbejde arbejder to virksomheder, WASYS og Aquasense sammen med Syddansk Universitet og BlueKolding sammen om at udvikle og teste prototyper, der kan identificere fejltilslutninger nemmere og billigere end de nuværende metoder.

Resultater:

Wasys har udviklet en prototype, der kan spore hhv. regnvand og spildevand i en skelbrønd vha. batteridrevet IoT-enhed og registrering af vand via simple elektroder. Det betyder, at de helt inde ved borgerens tilslutning kan opspore fejltilslutninger, ved at sammenligne vand i brønden kombineret med regnhændelser og døgnrytme. Dataene opsamles og analyseres for derefter at blive sendt til forsyningsselskabet.

Aquasense har testet en hastighedsmåler, hvor forsyningsselskabet kan måle hastighedsændringer i vandet. Dermed kan de se, når der sker ændringer i vandflowet, som evt. stammer fra toiletskyld eller brusebade i regnvandsledninger. Kombineret med en regnmåler, kan man også finde spor af regnvand i spildevandsrør.

Begge prototyper er testede on-site og virker efter hensigten. Målet er, at prototyperne efterfølgende kan sælges og markedsføres til forsyningsselskaber i Danmark og udlandet

Forløb:

Samarbejdet forløb fra d. 1/5-2021 til d. 31/3-2022

Partnere i samarbejdet:

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om samarbejdet?
Kontakt Per Freytag herunder

Download et faktaark omkring samarbejdet her

Her kan du se en video om innovations samarbejdets resultater

Afspil video
da_DKDansk