Databaseret analyse af pumpestationers effektivitet

Udfordring:

På grund af den øgede nedbør, især i vintermånederne, er den frie afvanding af de lavvandede marskområder mange steder ikke tilstrækkelig til at transportere vandet fra afstrømningsoplandet gennem sluserne ud i det åbne hav. Derfor er det nødvendigt med pumper for at transportere vandet over digerne ud i det åbne hav. 

Da disse pumper har et meget stort energiforbrug, stiger driftsomkostningerne kraftigt i vintermånederne, hvor vandstanden er højst. Målet er at analysere den nuværende (manuelle) driftsform og reducere det nødvendige energiforbrug i fremtiden.

Løsning:

Da der kun er få sensorer til rådighed til kalibrering af en hydraulisk/hydrodynamisk model, skal der oprettes en ren databaseret model. Den beskriver udviklingen af vandstanden som en funktion af jordens fugtighed og fremtidige nedbørsmængder.

På grundlag af denne model kan pumpestyringen i de seneste år analyseres. Desuden kan modellen forudsige den fremtidige udvikling af vandstanden, og dermed vurdere og potentielt reducere den nødvendige energi til at drive pumperne.

Projektet gennemføres in praksis på pumpestationen nær Adamsiel i det lavtliggende vestlige del af Slesvig – Holsten. Målet er at udvikle en ordning, der gør det muligt for pumpeoperatører at analysere deres drift og spare potentiel energi.

Forløb:

Samarbejdet forløb fra d. 1/5-2021 til d. 31/3-2022

 

 

 

Partnere i samarbejdet:

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om samarbejdet?
Kontakt Alexander Schaum fra Kiel Universitet herunder

Download et faktaark omkring samarbejdet her

Her kan du se en video om innovations samarbejdets resultater

Afspil video
da_DKDansk