Bedre carbon og fosfor genanvendelse

Udfordring:

Fosfor og vand er afgørende for produktion af fødevarer. Dog estimeres det, at fosforreserven er opbrugt indenfor 50-100 år. Samtidig er fosfor et stof som ikke udvindes i EU, hvilket gør forsyningssikkerheden mere usikker i fremtiden.

Danske AquaGreen har udviklet en måde at gøre fosfor i spildevandsslam fra renseanlæg mere tilgængelig for brug i landbruget. Ved at tørre og brænde spildevandsslam ved en pyrolyseproces (600 grader), produceres der både overskudsvarme og  biokul (biochar) med indhold af fosfor og carbon.

I pyrolyse processen  fjernes samtidigt mijøfremmede stoffer herunder de mest kritiske tungmetaller. Biokul er derfor et mere attraktivt, renere og bæredygtig produkt til brug for gødskning og jordforbedring af landbrugsjord end traditionel spildevandsslam.

Metoden er effektiv og bæredygtig, men de tyske myndigheder har ikke godkendt brugen af biokul fra renseanlæg til brug på landbrugsjord. De brænder det i stedet for af eller deponerer det på lossepladsen, selvom det ville give mere mening, at udnytte det høje fosforindhold ligesom lande som Sverige og Schweiz gør.

Løsninger:

Aquagreen undersøger med hjælp fra tre universiteter, Aalborg Universitet, Kiel Universitet og Leibniz Universitet Hannover, plantetilgængeligheden af fosfor og den kemiske karakterisering af biokul fra forskellige spildevandsanlæg.

Målet er at kunne skabe bedre dokumentation for at kunne skabe et marked for cirkulær ressourceoptimering af fosfor og kulstof fra biokul. Som led heri undersøges det, hvad de tyske myndigheder er bekymret for i forhold til genanvendelse.

Forløb:

Samarbejdet forløb fra d. 1/4-2021 til d. 31/1-2023.

Partner i samarbejdet:

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om samarbejdet?
Kontakt Dennis Hansen AAU, herunder

Download et faktaark omkring samarbejdet her

Her kan du se en video om innovations samarbejdets resultater

Afspil video
da_DKDansk