Sammen står vi stærkere

NEPTUN projektet har nået sin afslutning efter 3 år.
Hjemmesiden vil ikke blive opdateret med nyt indhold, men du kan gå på opdagelse og se alle projektets resultater. 
Projektet foregik fra 2020 til 2023 med midler fra Interreg Deutschland-Danmark.

Hvad er NEPTUN?

Skybrud og oversvømmede kældre, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand, udfordringer med kystsikring eller perioder med tørke. Klimaforandringerne kommer med nye udfordringer og opgaver for vandsektoren. 

Globalt, men også lokalt, er der behov for handling i den tysk-danske grænseregion.

NEPTUNs formål var at udløse innovations- og vækstpotentiale i grænseregionen inden for vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren. Samtidig skulle der bygges bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Med 10 netværkspartnere og gennem 12 konsortier har  NEPTUN projektet ført ekspertviden ud til små og mellemstore virksomheder på tværs af grænsen og styrket regionens robusthed mod klimarelaterede risici.

Samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse

Landskabet og klimaet er på mange måder ens i Nordtyskland og i Danmark, hvilket gør, at klimaforandringernes effekter er meget ens.

På begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, og de to landes styrker kan bruges til at udvikle grænseoverskridende løsninger som kan overføres til andre områder.

Grænseoverskridende samarbejder giver ikke kun potentiel innovation og styrket eksport. Det giver også mulighed for at øge resiliencen overfor klimarelaterede risici.

Sammen har NEPTUN stået stærkt, fordi Tyskland har stor erfaring med genanvendelse af regnvand og kystsikring, hvor Danmark har stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger.

da_DKDansk