Sammen står vi stærkere

Vand og klimaforandringer kender ingen grænser. Derfor har virksomheder,
universiteter og forsyninger på tværs af den dansk-tyske grænse gået
sammen for sammen at udvikle nye vand- og klimatilpasningsløsninger.

Hvad er NEPTUN?

Skybrud og oversvømmede kældre, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand, udfordringer med kystsikring eller perioder med tørke. Klimaforandringerne kommer med nye udfordringer og opgaver for vandsektoren. 

Globalt, men også lokalt, er der behov for handling i den tysk-danske grænseregion.

NEPTUNs formål er at udløse innovations- og vækstpotentiale i grænseregionen inden for vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren. Samtidig er formålet at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Med 10 netværkspartnere og gennem 12 konsortier vil NEPTUN projektet fører ekspertviden ud til små og mellemstore virksomheder på tværs af grænsen for at styrke regionens robusthed mod klimarelaterede risici.

Samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse

Landskabet og klimaet er på mange måder ens i Nordtyskland og i Danmark, hvilket gør, at klimaforandringernes effekter er meget ens.

På begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, og de to landes styrker kan bruges til at udvikle grænseoverskridende løsninger som kan overføres til andre områder.

Grænseoverskridende samarbejder giver ikke kun potentiel innovation og styrket eksport. Det giver også mulighed for at øge resiliencen overfor klimarelaterede risici.

Sammen står vi stærkere fordi, hvor Tyskland har stor erfaring med genanvendelse af regnvand og kystsikring, har Danmark stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger.

da_DKDansk