Tre nye innovationsprojekter

Tre innovationsprojekter netop godkendt

NEPTUN projektets flagskib er dens innovationsprojekter. Før jul blev ansøgningerne for 2. runde af innovationsprojekter gennemgået, som skal være med til at løse vand- og klimatilpasningsudfordringer på tværs af den dansk-tyske grænse. D. 15. december blev der udvalgt tre nye konsortier, som nu skal igangsætte deres innovationsforløb. I de tre innovationsprojekter indgår otte private virksomheder, to universiteter og fire problemejere. Innovationsprojekterne er udvalgt med udgangspunkt i, at projekterne afspejler problemstillinger, der ønskes løst på begge sidder af grænsen, og at projekterne afspejler dansk-tysk samarbejde mellem virksomheder, universiteter og forsyninger. Du kan læse mere om de tre projekter nedenfor, hvad de handler om og hvem der er med:

Håndtering af mikroplast i byers vandsystemer

Virksomheden VARYC er sammen med videninstitutionerne AAU og CAU gået sammen i et techdrevet innovationsprojekt, der handler om mikroplast i byers vandsystemer. Sammen med problemejerne TBZ Flensburg, Sønderborg Forsyning og Din Forsyning, vil de i projektet undersøge, hvordan mikroplast kan opsamles ved hjælp af vortex-baseret cyklon separation på en kosteffektiv måde.

Plastik fylder mere og mere i klima forurening, da des nedbrydnings evne er lavt. Danske rensningsanlæg fjerner ca. 98% mikroplast, hvor det meste er bundfaldet til slammet. Problemet er dog, hvis der sker en lækage eller overløb, at slammet med mikroplasten kan nedsive til grundvandet og dermed forurene det.

Projektet vil gennem lab-baseret flowloop bevise, at vortex-baseret cyklon separation kan separere mikroplastikken på en effektiv måde, som spildevandsanlæggene kan anvende i nær fremtid.

Projektet regnes for færdig i starten af 2023

Optimal kontrol af pumpestationer for dræningssystemer

LNH Water har sammen med SMV’erne Gronbech & Sønner, VESCON Aqua og tyske Hydro&meteo GmbH og problemejeren DHSV Eiderstedt skabt et innovationsprojekt, der handler om kontrol af pumpestationer for dræningssystemer ved diger. Sammen med videnpartnerne AAU og CAU vil de optimere pumpestationer ved diger for at sikre, at oversvømmelser ikke sker, reducere omkostninger og effektiviser energiforbruget.

Projektet vil kombinere radar-baseret vejrprognoser med forudsigelige modeller, der kan optimere, hvornår dige operatøren skal aktivere sluserne og dermed optimerer deres brug. Projektet vil foregå i Eiderstedt regionen, hvor parterne vil assistere med deres kompetencer.

Projektet regnes for færdigt i udgangen af 2022, hvor ideen er, at resultater bliver tilgængelige så andre lignende fællesskaber langs Nordsøs området kan bruge projektets viden.

Kloaksystemsoptimering

Større regnmængder og skybrud belaster kloaksystemerne som ikke er designet til nutidens regnmængder. Det resulter i oversvømmelse i kritiske områder. Samtidig er der udsigt til flere tørkeperioder pga. klimaforandringer. Derfor er opbevaring af vand blevet en vigtigere agenda. Til dette innovationsprojekt vil hovedpartneren LNH Water sammen med de tyske SMV’er VESCON Aqua, Hydro&meteo GmbH og de danske SMV’er Kjartan Ravn Consult og Benjamin Refsgaard Consult skabe modelbaserede optimeringstilgange, der kan hjælpe med at opbevare vandressourcer, hvor modernisering af kloakker eller nye opbevaringsfaciliter ikke kan udbygges. Dette vil de gøre med viden fra CAU og AAU samt problemejeren TBZ Flensburg

Projektets mål er at udvikle en hjælpende hånd når der skal tage beslutninger vedr. vandforvaltning i både tørre perioder og ved større vandmængder.

Projektet forventes færdigt i starten af 2023, hvor resultaterne bliver tilgængelige for andre.

NEPTUN's logo - white

Du kan læse om de 5 andre innovationsprojekter her

da_DKDansk