Bekæmpelse af oversvømmelseskatastrofer: NEPTUN udvikler lokalt målrettede tidlige varslingssystemer for kraftig regn

Kiel, d. 7. juli, 2022

Klimaændringer øger antallet af kraftige nedbørshændelser i Tyskland. Dette øger risikoen for oversvømmelser. I det tysk-danske Interreg-projekt NEPTUN arbejder forskere sammen med virksomheder om at udvikle et system, der varsler tidligt om kraftig regn og kloakoverbelastning – og automatisk kan iværksætte lokale beskyttelsesforanstaltninger.

Tæt netværk til forudsigelse af kraftig regn kan beskytte

Den katastrofale oversvømmelse i  Rheinland-Pfalz sidste sommer viste, hvor ødelæggende konsekvenserne af kraftig regn kan være. På trods af deres forskellige terræn topologier er Nordtyskland og Danmark også truet af kraftig regn, og de deraf følgende oversvømmelser. Analyser viser, at vejrfænomenet allerede forekommer hyppigere, især i sommermånederne.

Som en del af det tysk-danske Interreg-projekt NEPTUN, som er finansieret af EU, undersøger virksomheder og universiteter sammen, hvordan virkningerne af klimaændringer og de ekstreme vejrforhold bedre kan forudsiges og dermed udvikle løsninger.

“Selv i områder, der er mindre udsatte end i Ahr-dalen, såsom Slesvig-Holsten, overvælder kraftig regn ofte kloaksystemet og kan føre til oversvømmelser. Vi ønsker at udvikle praktiske løsninger, der kan bruges overalt.” – professor Agnes Sachse, Kiel Universitet

For eksempel er lokale og regionale prognosemodeller, sammen med landsdækkende målesystemer en vigtig tilgang til at beskytte befolkningen på og til at danne et tæt netværk til at forudsige kraftig nedbør mener Agnes og hendes kollega Dirk Schäfer.

Systemet advarer om oversvømmelse og iværksætter beskyttelsesforanstaltninger

Forskerne Alexander Schaum og Henry Baumann fra Chair for Automation and Control Engineering ved CAU’s Tekniske Fakultet arbejder på et lokalt tidlig varslingssystem for kraftig regn i Flensborg som en del af NEPTUN-projektet sammen med Aalborg Universitet (AAU) og tyske og danske ingeniørfirmaer. Oversvømmelser opstår her igen og igen, fordi kloaksystemet bliver overbelastet med indtag af vand under kraftig regn.

Early Warning systemet bruger radardata til at beregne mængden af ​​nedbør, der kan forventes, og sammenligner det med niveauet i kloaksystemet. Der bruges en såkaldt hydrodynamisk strømningsmodel til at estimere, hvor der kan samle sig for meget vand i byen – og hvor kloakken systemet risikerer at blive overbelastet.

“Hvis modellen er tilsluttet kloaksystemets processtyringssystem, kan den automatisk styre dens til- og frastrømning,” forklarer Baumann.

Systemet udsender et advarselssignal, men programmet advarer ikke kun – det kan også igangsætte beskyttelsesforanstaltninger i fremtiden.

“Regnvandet kunne holdes tilbage på denne måde eller for eksempel ledes til flodsletter for at undgå oversvømmelser i indre byområde.”

Lige nu arbejder holdet på en prototype for at gøre det tidlige varslingssystem og den automatiske styring af regnkloaksystemet anvendeligt for andre byer og samfund.

“Vores innovative system simulerer løbende vandets strømningsveje i en by hvert femte minut,” siger Baumann.

Som et resultat er forudsigelserne om vandakkumulering endnu mere pålidelige.

“Vi bruger open source-software til dette. På denne måde kan flowmodellen produceres relativt billigt for ethvert sted, og tidlig varslingssystemet kan også overføres til andre regioner.”

Innovationssamarbejdet bag modellen består af virksomhederne: hydro&meteo (Lübeck), Vescon Aqua ( Flensborg), LNH Water (København). ), Kjartan Ravn Consult (Kolding) og Benjamin Refsgaards Consult (Kolding).

Læs mere om innovationssamarbejdet her

Om NEPTUN projektet

NEPTUN er et Interreg-finansieret projekt, der samler små- og mellemstore virksomheder på tværs af den dansk- tyske grænse med formålet at udløse innovations- og vækstpotentialet inden for vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren og samtidig bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

NEPTUN er finansieret af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber fra 2020 til 2023.

Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu 

NEPTUN's logo - white

Yderligere information

Infograf “Early Warning System” i høj opløsning

NEPTUN's logo - white

Pressekontakt

Kasper Gregersen, CLEAN 
+45 5078 5968
Kgg@cleancluster.dk

Videnskontakt 

Agnes Sachse, Kiel Universitet
Agnes.sachse@ifg.uni-kiel.de

da_DKDansk