NEPTUN får anerkendelse i Bruxelles

D. 18. november 2022

I slutningen af oktober drog projektleder Lotte Lindgaard til Bruxelles for at præsentere NEPTUN, og fik ved den lejlighed stor ros og anerkendelse af INTERACT for NEPTUNs konkrete resultater og samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse. 

”Det er netop sådanne projekter vi kan lide at se fra Intereg Europe – grønne konkrete løsninger, der er nemme at implementere” – Interreg

Sådan sagde INTERACT til deres årlige konference i Bruxelles om NEPTUN. Projektet var inviteret derned for at fortælle om de konkrete løsninger inden for vand- og klimatilpasningssektoren som er blevet skabt, samt omkring samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse.

Gennem NEPTUN og projektets ambitiøse målsætninger bliver partnere fra både Tyskland og Danmark sat sammen for at skabe løsninger, der kan implementeres lokalt.

Projektleder Lotte Lindgaard Andersen, fortalte om innovationssamarbejdet Early Warning System, og om de prototyper samarbejdet har skabt. Til stor glæde for deltagerne til konferencen da netop disse prototyper kan implementeres i forskellige byer uden større udfordringer.

Skiller sig ud fra projektmængden

Udover at have ambitiøse målsætninger, så skiller NEPTUN sig ud fra resten af Interreg projektporteføljen ved at handle om vand og klimatilpasning på en teknisk og håndgribelig måde med inddragelse af hele økosystemet.

“NEPTUN skiller sig ud fra andre Intereg projekter ved at være innovations- og samarbejdsbaseret mellem virksomheder, forsyninger og vidensinstitutioner omkring konkrete vandløsninger.”

De fleste Interreg projekter handler om vidensdeling og vidensopbygning inden for de seks felter som Interreg arbejder med. Her arbejder NEPTUN inden for felterne ”Smart” og ”Green” med fokus på virksomheders løsninger og innovation gennem bl.a. innovationssamarbejder.

 

NEPTUN inviteret til næste års konference

Efter konferencen og Lottes oplæg blev NEPTUN bekræftet i, at dens aktiviteter gør en forskel, og derfor har INTERACT inviteret NEPTUN med til næste års konference. Bruxelles og INTERACT ønsker at NEPTUN fortæller om alle dets resultater når projektet er færdigt, og hvordan man sammen har stået stærkere gennem samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse.

NEPTUN's logo - white

Læs mere om NEPTUNs aktiviteter 

Lotte Lindgaard Andersen fortæller om NEPTUN til Interact's konfernce i Bruxelles
Lotte Lindgaard fortæller om NEPTUN projektet til INTERACT's årlige konference i Bruxelles
da_DKDansk