Kloden bliver varmere

Kloden bliver varmere og hyppigheden for ekstreme vejrbegivenheder stiger – Vi skal finde innovative løsninger inden for klimatilpasning nu!

Havde du ikke mulighed for at deltage, kan du gense streaming af konferencen her

Sådan lød det, da NEPTUN projektet inviterede til midtvejskonference den 29.-30. september, 2021 i Sønderborg. Her var danske og tyske virksomheder, forsyninger, kommuner, regioner m.fl. inviteret til at diskutere udfordringerne i IPCC’s 6.rapport og hvordan vi ved hjælp af innovative klimatilpasningsløsninger, kan imødekomme de ekstreme vejrbegivenheder som klimaforandringerne vil udsætte os for i større og større omfang.

Professor og institutleder ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Gary Banta,var inviteret til at sætte scenen med udgangspunkt i IPCC’s 6.rapport og de specifikke udfordringer rapporten peger på for Nordeuropa. Klimaforandringerne påvirker i vidt omfang vandbalancen, men med store regionale forskelle. Som prof Banta udtrykte det: “ I Nordeuropa bliver vi våde”, i modsætning til i Sydeuropa hvor det bliver varmt og tørt.

De nyeste klimatilpasningsløsninger inden for vandhåndtering blev præsenteret afNIRASog som oplæg hertilgav Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering,et indblik i de mange miljødata der er gjort offentligt tilgængelige for analyser og klimascenarier.

Vi havde også en spændende paneldebat om offentligt-privat samarbejder og hvordan de kan være en af nøglerne til at accelerere udvikling af innovative klimatilpasningsløsninger. Ifølge panelet kræver succesfulde offentlige-private samarbejder; klare forventningsafstemninger, at de offentlige aktører har gennemskuelige processer og at der er bevidsthed om virksomhedernes bundlinje.

Fra den tyske side af grænsen hørte vi to interessante oplæg. Et fra Agnes Sachse, PhD og post doc ved Christian Albrechts Universitet, Kiel og et fra Thomas Einfalt, PhD fra den tyske virksomhed Hydrometeo, Lübeck. Dr. Sachse fortalte bl.a. om hvordan grundvandsstanden har været faldende lokale steder i Nordtyskland de seneste år og hvilke konsekvenser det har for grundvandsressourcerne. Dr. Einfalt gjorde os klogere på hvordan meteorologiske data kan anvendes til udvikling af lokale early warning systemer og et indblik i hvordan en privatisering af indsamling af måledata er en anderledes strukturering af indsatsen i Tyskland, i sammenligning med Danmark.

Tak til alle deltagere og oplægsholdere for en inspirerede dag i Sønderborg, hvor både danske og tyske fageksperter, erhvervsliv og det offentlige lærte af hinanden.

da_DKDansk