Fælles udfordringer på tværs af grænsen

Fælles udfordringer på tværs af grænsen

Baseret på surveys og interviews af problemejere i programområdet er der identificeret 4 fælles tekniske udfordringer, som vandvirksomheder kan være med til at løse gennem innovationssamarbejder i NEPTUN projektet.

Disse er:

  • Mangel på modeller og teknologier til at håndtere stigende/faldende grundvand
  • Behov for bedre varslingssystemer og hydrauliske modeller til at forudsige stormflod
  • Behov for robuste sensorer og droner til at måle vandkvalitet og vandniveau i forbindelse med ekstrem regn og stormflod
  • Mangel på effektive teknologier og valide data til at håndtere vandstrømme i byer og afløbssystemer

Læs det sammenfattende engelske resumé her

da_DKDansk