Mikroplast i byers vandsystem

Udfordring:

Plastik fylder mere og mere i miljøforureningen af vores vandløb, fjorde og hav, da dets nedbrydnings evne er lav. Særligt mikroplast er problematisk, da det sætter sig i fauna og optages og ophobes i fisk, som kan indgå i fødevarer til mennesker.

Danske rensningsanlæg fjerner ca. 98% mikroplast, hvor det meste er bundfaldet til slammet.

Dog vil der i forbindelse med skybrud ofte ske overløb i fælles kloaksystemer med en blanding af regnvand og urenset spildevand. Ved overløbshændelser sker der således forøget miljøbelastning med mikroplast til vandige recipienter.

Samtidig vurderes det, at byer og biler gennem slitage af dæk og sko bidrager med mikroplast til vejvand, som ryger i kloakkerne og er med at til belaste vandsystemerne endnu mere.

I dag er den mest anvendte måde at fjerne mikroplastik på spildevandsanlæg gennem en langsommelig sedimentations proces, som mindsker kapacitetsmulighederne. Hvis der skal anvendes en anden metode kræver det større renseanlæg.

Løsning:

Hverken biologisk eller kemisk nedbrydning af plast anbefales, da potentiel negative konsekvenser kan ske ved kontakt til mikroplasten. Gennem en tech-baseret løsning vil VARYC sammen forsyninger og universiteter arbejde med at bekræfte at mikroplastik kan fjernes på en kosteffektiv metode gennem et optisk kontrolleret vortex-baseret cyclon system, der kan indsættes på indløbet til renseanlæg. 

Cyklon systemer er brugt inden for rensning af olieholdigt vand på boreplatforme før vandet bliver ledt tilbage. Det vurderes at metoden har potentiale i forhold til rensning for mikroplast, fordi de samme principper kan anvendes da oliedråberne og mikroplasten har lignende fysiske karakteristika.

Resultater:

Der er opbygget et pilotanlæg i laboratorieskala på AAU Esbjerg, der skal undersøge mulighederne for separering af mikroplast. I første testfase bruges kunstige mikroperler, for derefter at bruge vandprøver fra renseanlæg i anden fase.

På den langsigtede plan, vil en prototype og dens kontrolsystem blive udviklet og kommercialiseret af VARYC.

Forløb:

Samarbejdet forløb fra d. 1/3-2021 til d. 31/1-2023

  

 

Partnere i samarbejdet:

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om samarbejdet?
Kontakt Zhenyu Yang, AAU, herunder

Download en faktaark omkring samarbejdet her

Her kan du se en video om innovations samarbejdets resultater

Afspil video
Cyklon monitorering
Figuren viser principperne ved hydrocyklon
da_DKDansk