Kloaksystem optimering

Udfordring:

Som følge af klimaændringerne forekommer kraftige regnhændelser hyppigere og i større omfang. Samtidig er kloaksystemerne ofte ikke konstrueret til at håndtere så store mængder nedbør, hvilket ofte fører til oversvømmelse af visse kritiske lave områder.

En hensigtsmæssig vandforvaltning, der foregriber tømning af bassiner og selektivt tilbageholder vand under kraftige regnhændelser, kan modvirke dette problem.

Løsning:

Computerstøttet optimering af oplagringsressourcerne kan afhjælpe denne situation. Forskellige modelbaserede optimeringsmetoder til realtidsimplementering af kontrolalgoritmer vil blive udviklet og evalueret eksemplarisk for byen Flensborg.

Som grundlag er der skabt en hydrodynamisk model, som beskriver afstrømningen og strømningsvejledningen i regnvandssystemet. Den skal reduceres, så den kan anvendes i realtid. Under driften beregnes regnintensiteten for de næste to timer ud fra radardata og overføres til modellen.

Desuden anvendes sensorernes målinger til at vurdere vandstanden i hele vandsystemet i forhold til modellen. På grundlag af forudsagte nedbørsmængder og sensoroplysningerne bestemmes de ventilpositioner, der bedst opfylder de foruddefinerede kriterier.

Resultater:

Den hydrodynamiske model blev oprettet med succes ved hjælp af den gratis software SWMM og forbundet med historiske sensordata for at estimere de aktuelle vandstande. I øjeblikket arbejder holdet på at skabe den forenklede model for at opnå realtidskapacitet.

Målet er at modellerne kan videregives til andre byer og optimere deres kloaksystemer bedst muligt på en kosteffektiv måde.

Forløb:

Samarbejdet forløb fra d. 1/1-2022 til d. 31/1-2023.

Partnere i samarbejdet:

NEPTUN's logo - white

Vil du vide mere om samarbejdet?
Kontakt Henry Baumann fra Kiel Universitet herunder

Download et faktaark omkring samarbejdet her

da_DKDansk