LAR Seminar II

SEMINAR II - LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND VED STØRRE BYGNINGER

Für Deutsch lesen Sie unten

Kom og få konkrete råd til, hvordan I kan håndtere regnvand på de grønne arealer omkring jeres bygninger og dermed være med til at gøre noget godt for miljøet!

Bygningsejerne kan opleve store udfordringer ved ekstrem regn, idet vandet oftest står oppe på terræn/grunden i stedet for at blive afledt væk fra terrænet/grunden i kloaksystemerne eller i andre regnvandsanlæg. Regnvandet kan være forbundet med store omkostninger ved udbedring af skader forbundet med de kraftige regnhændelser.

Som stor bygningsejer har I mulighed for at gøre en forskel, da det har stor effekt at få afkoblet regnvand fra store arealer med tage og faste belægninger i fælleskloakerede områder.

Tilmeldingfrist den 20. maj –først til mølle.

På seminar II får I første visuel idé om, hvordan klimatilpasning kan se ud ved jer samt vejledning til jeres konkrete klimatilpasningsprojekt på baggrund af jeres egne indsendte oplysninger om beliggenhed af bygninger, kloaktegninger, jordbundsforhold og grundvandsstand.

Download programmet her

//

Dieses Seminar richtet sich in erster Linie an dänische Bauherren, die an Seminar I teilgenommen haben.

Holen Sie sich konkrete Ratschläge, wie Sie das Regenwasser in den Grünanlagen rund um Ihre Gebäude bewirtschaften und etwas Gutes für die Umwelt tun können!

Gebäudeeigentümer können bei extremen Regenfällen vor großen Herausforderungen stehen, da das Wasser oft auf dem Boden gespeichert wird, anstatt in die Kanalisation oder andere Regenwassersysteme abgeleitet zu werden. Regenwasser kann mit hohen Kosten für die Beseitigung von Schäden verbunden sein, die durch Starkregenereignisse entstanden sind.

Als großer Gebäudeeigentümer haben Sie die Möglichkeit, etwas zu bewirken, indem Sie das Regenwasser von großen Dachflächen und befestigten Flächen in kommunale Entwässerungsgebiete umleiten.

Dato og tidspunkt
20. juni 2022 kl. 13:00 - 16:00
Sted
BlueKolding, Kolding Åpark 3, 6000 Kolding, Danmark
da_DKDansk